Patronat honorowy: Jacek Krupa – Marszałek Województwa Małopolskiego

patronat_urzad_marszalkowski

Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Kształcenie na profilu praktycznym w szkolnictwie wyższym
– założenia reformy, stan obecny, perspektywy.
Refleksje i doświadczenia z realizacji polsko-norweskiego projektu.

25 kwietnia 2016 roku

Patronat honorowy: Jacek Krupa – Marszałek Województwa Małopolskiego