Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
ul. Mickiewicza 8
33-100 Tarnów

e-mail: symtur@pwsz.tarnow.pl
www: symtur.pwsz.tarnow.pl
www: pwsztar.edu.pl

Tel.:
014 6316620 – centrala, portiernia – Budynek główny (budynek A)
014 6316625 – portiernia – Pawilon biblioteczno-dydaktyczny (budynek B)
014 6316628 – portiernia – Centrum Nowoczesnych Technologii-Instytut Politechniczny (budynek C)
014 6310700 – portiernia – Instytut Ochrony Zdrowia – hala sportowa, sale ćwiczeniowe, kryta pływalnia (budynek E, F)
014 6310701 – portiernia – Instytut Ochrony Zdrowia – budynek dydaktyczny (budynek G)
014 6316600 – fax