Konferencje

Konferencja prasowa 17 lutego 2014 r.

Konferencja 30 września 2014 r.

Zobacz program konferencji format PDF

Program str 1

Program konferencji 2

Program str 2

Program konferencji 2

 

Plakat informacyjny

Plakat-1

Konferencja 13 maja 2015 r.

Zapraszamy do zapoznania się z programem konferencji

Program konferencji

Conference Programme , Tarnów may 2015

Podsumowanie Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej – Kształcenie na profilu praktycznym w szkolnictwie wyższym – założenia reformy, stan obecny, perspektywy. Refleksje i doświadczenia z realizacji polsko-norweskiego projektu – 25.04.2016 r.

SYMTUR - Konferencja - PLAKAT

Dnia 25 kwietnia 2016 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.

Doświadczenia szkół wyższych w kształceniu na profilu praktycznym – założenia reformy, stan obecny, perspektywy. Refleksje i doświadczenia z realizacji polsko-norweskiego projektu.

Konferencja zorganizowana została przez Instytut Administracyjno-Ekonomiczny, w którym realizowany jest projekt – Firma symulacyjna jako metoda innowacyjnego kształcenia na nowej specjalności Ekonomika turystyki i hotelarstwa z językiem angielskim. Podczas konferencji zaprezentowane zostały referaty, w których podjęto próbę oceny stanu reformy szkolnictwa wyższego, perspektyw i zagrożeń. Tym samym konferencja wpisuje się w ogólnopolską dyskusję dotyczącą kierunków zmian w polskim systemie szkolnictwa wyższego i nauki. Prelegenci w szczególny sposób odnieśli się do miejsca i roli wyższego szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia na profilach praktycznych, współpracy uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz innowacyjnymi metodami dydaktycznymi wykorzystywanymi na studiach prowadzących profile praktyczne Dodatkowo wśród uczestników konferencji przeprowadzono badania ankietowe, których wyniki zostaną opracowane i przekazane do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W drugiej części konferencji zaprezentowano założenia i wypracowane rezultaty dwóch projektów realizowanych w ramach Funduszy Norweskich. Tarnowska uczelnia przedstawiła projekt Firma symulacyjna jako metoda innowacyjnego kształcenia na nowej specjalności Ekonomika turystyki i hotelarstwa z językiem angielskim, natomiast PWSZ z Konina Projekt polsko-norweski SUSTMAN, przedsiębiorczość, zrównoważony rozwój i procesy produkcji jako przykład innowacji i dobrej praktyki.

Podczas konferencji uczestnicy mieli okazję do zwiedzenia pracowni symulacyjnej oraz uzyskania informacji dotyczących jej wykorzystania w procesie dydaktycznym, zwłaszcza w kształtowaniu tzw. „kompetencji miękkich”. Spotkanie było też okazją do promowania recenzowanej monografii pod redakcją dr Anny Gądek pt. Koncepcje innowacyjnego kształcenia w reformującym się szkolnictwie wyższym. Firma symulacyjna jako metoda dydaktyczna na studiach o profilu praktycznym.

W konferencji udział wzięli przedstawiciele różnych uczelni, w tym także rektorzy, prorektorzy, dziekani i prodziekani z takich uczelni jak: PWSZ w Tarnobrzegu, PWSTE w Jarosławiu, PWSZ w Koninie.

Patronat Honorowy:

 • JM Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie – dr hab. inż. Jadwiga Laska, prof. PWSZ
 • Marszałek Województwa Małopolskiego – Jacek Krupa
 • Prezydenta Tarnowa – Roman Ciepiela

Komitet Naukowy:

 • prof. dr hab. Anna Łabno
 • prof. dr hab. Czesław Nowak
 • dr hab. Marek Frankowicz
 • dr hab. Piotr Dobosz, prof. PWSZ
 • dr hab. Krzysztof Firlej, prof. PWSZ
 • dr hab. Stanisław Sorys, prof. PWSZ
 • dr Anna Gądek, doc. PWSZ
 • dr inż. Jarosław Mikołajczyk
 • dr Jolanta Stanienda

Komitet Organizacyjny:

 • dr Anna Gądek, doc. PWSZ
 • dr Jolanta Stanienda
 • mgr inż. Barbara Partyńska-Brzegowy
 • mgr Dorota Koptiew
 • mgr Renata Babuśka
 • mgr inż. Marek Niedziela

Język konferencji: polski

Program konferencji

 • 8.00 – 8.45 :: Rejestracja gości
 • 9.00 – 9.30 :: Otwarcie konferencji – dr Anna Gądek, doc. PWSZ – koordynator projektu, Przedstawiciel Władz PWSZ

Część merytoryczna

 • 9.30 – 9.50 :: Założenia reformy szkolnictwa wyższego w zakresie prowadzenia studiów na profilu praktycznym – dr Anna Gądek, doc. PWSZ
 • 9.50 – 10.10 :: Europejski wymiar wyższego szkolnictwa zawodowego. Perspektywy dla Polski – dr hab. Marek Frankowicz
 • 10.10 – 10.30 :: Rozwój, stagnacja czy kryzys kształcenia zawodowego w szkołach wyższych – dr hab. Piotr Dobosz, prof. PWSZ
 • 10.30 – 11.00 :: przerwa kawowa
 • 11.00 – 11.15 :: Dylematy kształtowania postawy obywatelskiej – prof. dr hab. Anna Łabno
 • 11.15 – 11.30 :: Oczekiwania pracodawców wobec absolwentów szkół wyższych na przykładzie przedsiębiorców z Tarnowa – dr Jolanta Stanienda
 • 11.30 – 11.45 :: Turystyka w programie studiów Lillehammer University College a potrzeby i możliwości kształcenia w zakresie turystyki w PWSZ w Tarnowie – prof. dr hab. Czesław Nowak
 • 11.45 – 12.30 :: Dyskusja
 • 12.30 – 12.45 :: Symulacyjne przedsiębiorstwo turystyczne SYMTUR jako przykład wdrożonego projektu dydaktycznego w szkole wyższej- mgr Dorota Koptiew
 • 12.45 – 13.00 :: Projekt polsko-norweski SUSTMAN, przedsiębiorczość, zrównoważony rozwój i procesy produkcji jako przykład innowacji i dobrej praktyki – mgr Beata Łazarska, dr Karolina Zawieja-Żurowska
 • 13.00 – 13.15 :: Model ekonometryczny jako efektywny i innowacyjny środek dydaktyczny – mgr inż. Michał Koptiew
 • 13.15 :: Podsumowanie i zakończenie konferencji
 • 13.30 – 13.45 :: Zwiedzanie pracowni symulacyjnej i zakończenie konferencji
 • 14.00 – 15.00 :: Obiad

Miejsce konferencji:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
ul. Mickiewicza 8
33-100 Tarnów

Kontakt:

dr Anna Gądek, doc. PWSZ
tel. 793 07 07 99
e-mail: symtur@pwsz.tarnow.pl

Ważne daty:

 • Termin zgłoszenia udziału w konferencji: 5 marzec 2016 r.
 • Termin zgłoszenia tez referatu: 15 kwietnia 2016 r.

Strona internetowa

Dokumenty

Patronat honorowy

 

malopolska patronat_honorowy_prezydenta

Patronat medialny

logo_ext_biale rdn_poziom

telewizjaimav_transparent

 

 

 

 

 

 

 

 

Galeria