Wykłady

Wykłady dla studentów w języku angielskim

Zapraszamy wszystkich studentów Instytutu Administracyjno – Ekonomicznego, a w szczególności studentów specjalności Ekonomika turystyki i hotelarstwa z językiem angielskim, na kolejne wykłady prowadzone w języku angielskim, w ramach projektu norweskiego pn. Symulacyjne przedsiębiorstwo turystyczne jako innowacyjna metoda praktycznego kształcenia na nowej specjalności Ekonomika turystyki i hotelarstwa z językiem angielskim.

Harmonogram wykładów:

23.10.2015 r., godz. 15.00, sala 214A
TRAVELING ON A STUDENT BUDGET IN EUROPE – USEFUL BUDGETING, PACKING AND SAFETY TIPS.

 1. Planning the travel : How to choose your travel destinations? (Where/When)
 2. What to research before the travel? Where to look for information?
 3. Cheap transportation and accommodation – useful tips.
 4. Avoiding touristic places = Ways to explore the city/country
 5. Packing tips (Europe)
 6. Safety tips: Cultural differences between European countries
 7. Traveling solo or with a company? How to choose a perfect “travel buddy”.
 8. Summing up: questions

 

29.10.2015 r., godz. 15.00, sala 120A
COUCHSURFING – TRAVELLER’S BEST FRIEND.

 1. What is Couchsurfing?
 2. How to use it and how does it work?
 3. How to make a profile on couchsurfing?
 4. Pros &cons of couchsurfing – traveller’s tales.
 5. How to be a perfect host/surfer.
 6. Summing up: couchsurfing as a great way to travel cheap and make friends around the word.

 

30.10.2015 r., godz. 15.00, sala 214A
GET THE MOST OUT OF YOUR UNIVERSITY SUMMER HOLIDAYS – UNFORGETTABLE LIFE EXPERIENCES AT YOUR FINGERTIPS – SUMMER JOBS ABROAD.

 1. Looking for possibilities for spending summer holidays abroad.
 2. Benefits of working abroad.
 3. Finding a summer placement
 4. International student’s exchange programs
 5. Au Pair (own experiences)
 6. Camp America (own experiences)
 7. Summing up: questions

Spotkania poprowadzi Pani Justyna Szot.

Projekt jest finansowanych w ramach środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, pełniącej rolę Operatora Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego (FSS)