Cele i założenia projektu

SYMTUR - logo RGB - autor-Barbara Sikora

Temat projektu: Symulacyjne przedsiębiorstwo turystyczne jako innowacyjna metoda praktycznego kształcenia na nowej specjalności Ekonomika turystyki i hotelarstwa z językiem angielskim

Beneficjent projektu:   Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Partnerzy: 

  • Høgskolen i Lillehammer/ Lillehammer University College, Norwegia
  • Mo og Øyrane vidaregåande skule / Mo and Oyrane Vocational School, Norwegia

 

Czas realizacji:   07.02.2014 – 31.05.2016

Kwota dofinansowania:    919 805,05 PLN

KOT_7333Zespół projektowy:   Autorką i koordynatorką projektu jest dr Anna Gądek, doc. PWSZ – Dyrektor Instytutu Administracyjno-Ekonomicznego PWSZ, a w skład zespołu projektowego wchodzą mgr Renata Babuśka,  mgr Dorota Koptiew i mgr inż. Barbara Partyńska-Brzegowy, mgr inż. Marek Niedziela

Kluczowym celem projektu jest uruchomienie specjalności Ekonomika turystyki i hotelarstwa z j. angielskim i zastosowanie symulacji jako metody, która wzmocni kształcenie praktyczne studentów, a dodatkowy j. angielski podniesie kompetencje językowe i zwiększy konkurencyjność na rynku pracy.

Wyniki badań fokusowych przeprowadzonych przez uczelnię w 2012 r. wśród pracodawców wykazały konieczności wzmocnienia kształcenia praktycznego i podniesienia kompetencji językowych absolwentów.

Stwierdzono, że w rejonie tarnowskim funkcjonuje 38 szkół z klasami turystycznymi i hotelarskimi z których m.in. powinni rekrutować się studenci nowej specjalności. Zbadano, że żadna uczelnia w regionie nie prowadzi bezpłatnych studiów o podobnej specjalności.Jest to odpowiedź na rzeczywiste potrzeby grup docelowych, dająca szansę na pracę w firmach turystycznych i hotelarskich lub prowadzenie działalności gospodarczej np.w agroturystyce. Kolejnym zamierzeniem jest poprawa jakości kształcenia poprzez wzrost kompetencji kadry naukowej (wymiana doświadczeń z partnerem) i rozwój infrastruktury technicznej uczelni (stworzenie symulacyjnego przedsiębiorstwa turystycznego), które umożliwi wzbogacenie oferty edukacyjnej opartej na innowacyjnym i praktycznym nauczaniu.

Celem projektu będzie opracowanie programu nowej specjalności i współpraca z sektorem prywatnym poprzez finansowanie praktyk zawodowych. Projekt zwiększy także szanse uczelni na sprostanie wyzwaniom społeczno – ekonomicznym, przyczyni się do jej rozwoju i zwiększy liczbę absolwentów. W tym miejscu należy podkreślić, iż ustawowym obowiązkiem uczelni zawodowych jest podejmowanie działań w celu prowadzenia studiów o profilu praktycznym. Projekt pozwoli na realizację uzgodnionych miedzy partnerami celów, tj. konsultacji przy tworzeniu programu studiów, wymiany studentów i kadry dydaktycznej (mobilność), wspólną konferencją . Grupą odbiorców końcowych są studenci, wykładowcy, uczelnia która zostanie doposażona oraz lokalna społeczność.