Partnerzy

  • Høgskolen i Lillehammer/ Lillehammer University College, Norwegia
  • Mo og Øyrane vidaregåande skule / Mo and Oyrane Vocational School, Norwegia

 

hil_logo_godHøgskolen i Lillehammer usytuowany jest w bliskości Lillahammer, w pięknej okolicy w centrum wschodniej Norwegii. Instytucja ma długą tradycję i i jest częścią norweskiego systemu publicznego szkolnictwa wyższego. Jest finansowana ze źródeł publicznych. Studiuje w nim ok. 4200 studentów . Uczelnia prowadzi wiele kierunków studiów, w tym także studia licencjackie na kierunku Turystyka, Administracja, Organizacja i Zarządzanie. Ważnym celem jej działalności jest rozwijanie mobilności studentów i nowoczesnych programów nauczania przyczyniających się do rozwoju regionu. Cześć zajęć prowadzona jest w języku angielskim czyniąc ofertę edukacyjną atrakcyjną i dostępną dla studentów zagranicznych. Dodatkowym atutem jest fakt, że uczelnia znajduje się w regionie o silnie rozwiniętej infrastrukturze turystyczno-hotelowej, związanej zwłaszcza ze sportami zimowymi, co pozwala wzbogacać ofertę edukacyjną o doświadczenia praktyczne.

Rola instytucji partnerskiej w projekcie

  1. Współpraca w zakresie tworzenia programu studiów dla specjalności – Ekonomika turystyki i hotelarstwa z językiem angielskim uwzględni własne doświadczenia.
  2. Udział studentów i wykładowców w konferencji studenckich kół naukowych organizowanych w PWSZ w Tarnowie.
  3. Koordynacja dwóch wizyt polskich studentów i wykładowców w Norwegii obejmujących m.in. wyminę doświadczeń , udział w zajęciach dydaktycznych, wizyty w firmach turystycznych i hotelarskich (w tym tak że małych firmach rodzinnych).
  4. Promocja projektu w Norwegii i upowszechnianie rezultatów – współtworzenie strony internetowej.
  5. Udział studentów we wspólnym projekcie dydaktycznym realizowanym w ramach konferencji.
  6. Przeprowadzenie wykładów przez nauczycieli norweskich dla studentów nowej specjalności.

 

25 Moy logo farger kvit bakgrunn utan ramme A3Mo and Oyrane Vocational School oferuje szeroki zakres możliwości edukacyjnych dla młodzieży w grupie wiekowej od 16 do 19 lat, takie jak projektowanie i tkaniny, projektowanie i rzemiosło, media i komunikacja, sztuka i projektowanie, rolnictwo, rybołówstwo i leśnictwo. Zdolność instytucjonalna obejmuje ok. 40 wysoko wykwalifikowanych nauczycieli, 10 wykwalifikowanych pracowników działającego gospodarstwa i około 20 wykwalifikowanych pracowników zatrudnionych przy pracach porządkowych, gotowaniu posiłków i zarządzaniu sekcjami szkoły. Mo and Oyrane vocational schoole posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu międzynarodowymi projektami, głównie w systemie Leonardo, ale również współpracuje z programem NordPlus i Północ-Południe.

Mo and Oyrane vocational schoole to szkoła z którą PWSZ w Tarnowie współpracuje już od kilku lat, m.in. w zakresie wymiany studentów i kadry dydaktycznej specjalności agroekonomia. W projekcie zaplanowano, że polscy studenci i kadra dydaktyczna odbędą wizyty w obydwu instytucjach partnerskich. Umocni to już zawiązaną współpracę , pozwoli na wymianę doświadczeń szczególnie dotyczącą sposobu rekrutowania absolwentów szkół średnich na nowe specjalności i ich oczekiwań oraz skutecznych metod nauczania języka angielskiego. Studenci i kadra dydaktyczna będą mieli możliwość podniesienia kompetencji językowych poprzez posługiwanie się językiem angielskim podczas wizyt. Szkoła będzie także promować projekt na stronach internetowych.