REGlovers Uncovered Passions – projekt społeczny promujący turystykę regionalną

Cudze chwalicie, swego nie znacie. Okazuje się, że nieobce nam wszystkim powiedzenie nie jest tylko frazesem, a niepokojącym faktem. Jak wynika z przeprowadzonych w ramach projektu badań ankietowych wielu Polaków niewiele wie o zamieszkiwanych przez siebie regionach. Grupa czterech licealistów postanowiła zbadać problem i coś z tym zrobić. Kubę z Tarnowa , Natalię z Krzeszowic, Filipa z Tarnowa i Olafa z Kazimierzy wielkiej połączyła pasja do swoich małych ojczyzn, która wynika z niezwykłych wspomnień i zbudowanym na ich podstawie swoistym sposobie postrzegania miejsc, poprzez pryzmat tego, co one dla nich znaczą.

W ramach pierwszej praktycznej olimpiady w Polsce – Zwolnieni z Teorii młodzież realizuje projekt pod nazwą REGlovers – Uncovered Passions. Zwolnieni z Teorii (zwolnienizteorii.pl) to platforma dla studentów i licealistów do tworzenia własnych projektów społecznych, które wnoszą coś dla dobra innych. Organizatorzy wspierają w jego realizacji, dając praktyczne wskazówki dotyczące nawiązywania partnerstwa, pracy w zespole, tworzenia harmonogramów, planowania budżetów, zarządzania i wdrażania projektu . Każdy, kto wdroży swój projekt, zostaje finalistą i otrzymuje międzynarodowy certyfikat z zarządzania ceniony przez pracodawców na całym świecie.

Pasjonaci regionów, w ramach Projektu REGLovers Uncoverred Passions , na przykładzie trzech miejscowości, z których pochodzą – małopolskich Tarnowa i Krzeszowic oraz świętokrzyskiej Kazimierzy Wielkiej, postanowili pokazać jak wiele korzyści może przynieść turystyka świadoma, tzw. turystyka „schodzenia z ubitego szlaku”, szczególnie we współpracy z ludźmi, którzy pochodzą z danej okolicy i są nią zafascynowani. W końcu to, co najpiękniejsze, najczęściej jest głęboko ukryte. Właśnie taki sposób patrzenia, tworzy unikalną więź między miejscem, a wchodzącymi z nim w interakcję ludźmi. Uczucia, które w związku z tym żywimy są czymś, czym potem zawsze będziemy chcieli się dzielić i pokazywać innym te niezwykłe okolice. Po drugiej stronie są osoby, które chcą odkrywać nowe strony i poznać je. W ramach projektu członkowie Zespołu projektowego wzajemnie odwiedzali się w swoich miejscowościach i oprowadzali po nich, pokazując ich, często nieznane i niedocenione piękno i potencjał, ukryte przed przypadkowym turystą. Ten sposób promocji regionu możliwy jest dzięki pasji jego mieszkańców. Celem projektu jest obudzić potencjał skrywany w takich osobach i przy pomocy spotkań w szkołach i prezentacji ukazujących ich ideę podróżowania i poznawania nowych miejsc, kolportażu materiałów informacyjnych, promować ten model podróżowania oparty na symbiozie lokalnego pasjonata i osób ciekawych świata i gotowych na zdobycie nowych doświadczeń i przeżycie przygód. Ci młodzi, aktywni i energiczni ludzie odwiedzili już wiele szkół docierając do prawie tysiąca uczniów między innymi w Tarnowie, Krakowie, Krzeszowicach, Zabierzowie i Kazimierzy Wielkiej.