Koncepcje innowacyjnego kształcenia w reformującym się szkolnictwie wyższym. Firma symulacyjna jako metoda dydaktyczna na studiach o profilu praktycznym

We wrześniu 2016 roku ukazała się wydana przez Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie recenzowana monografia pt. Koncepcje innowacyjnego kształcenia w reformującym się szkolnictwie wyższym. Firma symulacyjna jako metoda dydaktyczna na studiach o profilu praktycznym. Redaktorem naukowym publikacji jest dr Anna Gądek, doc. PWSZ, natomiast autorem okładki jest dr Piotr Barszczowski.

Monografia jest opracowaniem w którym przedstawiono efekt badań nad stanem reformy szkolnictwa wyższego w aspekcie wdrażania praktycznego profilu studiów oraz możliwości wykorzystania innowacyjnych metod dydaktycznych dla kształtowanych kompetencji kluczowych. W publikacji zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych wśród pracodawców pod kątem ich oczekiwań od potencjalnych pracowników. Książka zawiera także szczegółowy opis wdrożonego projektu dydaktycznego jako przykład możliwych działań wzmacniających kształcenie praktyczne, rozwój umiejętności i pożądanych przez rynek pracy kompetencji.

W publikacji zaprezentowany został również projekt noszący tytuł – Symulacyjne przedsiębiorstwo turystyczne „Symtur” jako innowacyjna koncepcja praktycznego kształcenia na nowej specjalności – Ekonomika turystyki i hotelarstwa z językiem angielskim, który realizowany był w latach 2014-2016 w Zakładzie Ekonomii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie (współfinansowany ze środków Funduszy Norweskich).

Przedstawione zostały założenia projektu, jego przebieg, monitoring oraz wypracowane rezultaty. Dodatkowym walorem opracowania są przykłady gotowych rozwiązań zastosowanych w projekcie, które powinny pomóc tym wszystkim, którzy zainteresowani będą wdrożeniem takiej metody w praktyce dydaktycznej. W publikacji znalazły się więc informacje dotyczące technicznego przygotowania pracowni i wyposażenia jej w profesjonalne oprogramowanie, plany studiów, przykładowe sylabusy, opisy i scenariusze stworzonych dla potrzeb projektu gier dydaktycznych, doświadczenia z mobilności, opisy wykorzystanych metod w uczeniu specjalistycznego języka angielskiego oraz informacje o współpracy z norweskimi partnerami.

Ważną częścią monografii są rozdziały zawierające wyniki badań prowadzonych przez autorkę koncepcji potwierdzające wysoką efektywność i skuteczność opisywanej metody, zwłaszcza przy nabywaniu wiedzy, umiejętności oraz „kompetencji miękkich”. Pomysł na wykorzystanie firmy symulacyjnej dla kształcenia studentów ekonomii czy administracji został bardzo wysoko oceniony przez niezależnych ekspertów, którzy podkreślali przede wszystkim jego innowacyjność, efektywność oraz możliwość interdyscyplinarnego wykorzystania. Autorka za zbadaną i opracowaną naukowo koncepcję oraz jej wdrożenie uhonorowana została w 2015 roku Nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

13055948_1712231988999356_7408180284388914237_o