EDUinspiracje 2016 – nominacja

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie otrzymała nominację  w kategorii Projekty realizowane w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego do nagrody EDUInspiracje2016 za realizację projektu pt. Symulacyjne przedsiębiorstwo turystyczne jako innowacyjna metoda praktycznego kształcenia na nowej specjalności Ekonomika turystyki i hotelarstwa z językiem angielskim.

PWSZ_Tarnow-EDUInspiracje